İnsana yapılan yatırım en verimli ve karlı yatırım olmasına rağmen, sonuçları uzun vadede alınabilecek bir yatırımdır.

insan-kaynaklari-yonetimi

Yönetilmesi en zor sermaye insan kaynağıdır. Optimist Yönetim Danışmanlığı, yetişmiş insan gücünü oluşturma ve sürekliliğini sağlama yönünde İnsan Kaynakları Sistemlerini oluşturup, uygulanabilir hale getirerek; üretim, hizmet, karlılık hedeflerine ulaşacak ve rekabet üstünlüğünü sağlayacak katkıyı gerçekleştirir.

İnsan Kaynakları Modülleri

Seçme ve Yerleştirme

İşin gerektirdiği yetkinlikler, özellikler, koşullar ve imkanlar doğrultusunda şirket kültürüne ve işe uygun adayları yerleştirmek

Yetkinlikler, İş Analizleri ve Tanımları

 • İşlerin içerdiği görev ve sorumlulukları, işin fonksiyonunu, işin yapıldığı ortam koşullarını ve gerekliliklerini tanımlamak
 • Görev ve sorumluluk alanındaki gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışları belirlemek
  İşlerin tüm özellik ve ayrıntılarını belirleyerek, standart ve objektif yönetime katkıda bulunmak

Eğitim ve Geliştirme Yönetimi

 • Çalışanların çok yönlü farkındalıklarını arttıracak ve gelişimlerine katkıda bulunacak yöntemleri belirlemek
 • Şirket hedefleri ile bireysel hedeflerin bütünlüğünün sağlanarak, çalışanların beceri ve motivasyonuna dayalı Bireysel Gelişim Planlarını hazırlamak
 • Çalışanın sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri eğitimlerle geliştirmek

Kariyer Yönetimi

 • Personelin, nitelik ve yeteneklerini iş başında saptamak ve geliştirilmesi gereken yönlerini bir plan dahilinde geliştirerek, başarılı olabilecekleri görevlerde ilerlemelerini sağlamak
 • Çalışanlar arasındaki bireysel farklılıklardan yola çıkarak, onların iş tatminlerini, motivasyonlarını ve verimliliklerini etkileyecek sistemleri kurmak

Performans Yönetimi

 • Şirket amaçlarına ulaşmak için gösterilen ortak çabalara, personelin bireysel katkısını arttırıcı şekilde yönetilmesi, değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi sürecini oluşturmak
 • Kariyer Yönetimi, Başarı Ödüllendirme Yönetimi, Eğitim ve Geliştirme gibi İnsan Kaynakları süreçlerine temel oluşturacak, üstün performans ve yaratıcılığın tespit edilmesini sağlayacak objektif bir iletişim süreci oluşturmak

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi

İşler arasındaki önem, güçlük, farklılık ve benzerlikleri dikkate alarak başta ücret yönetimi olmak üzere İnsan Kaynakları süreçlerinde objektif sistem kurmak
Şirket içerisinde iş değerlemesine dayalı adil ve dengeli bir ücret sistemi kurmak

Başarı Ödüllendirme Yönetimi

Yüksek performansı ödüllendirmek ve teşvik etmek için gerekli sistemleri oluşturarak, motivasyonu ve iş tatmini arttırma yönünde gerekli standart sistemleri kurmak

Siz de şirketinizde / firmanızda insan kaynakları sistemini yerleştirip üretim, hizmet, karlılık hedeflerine ulaşarak rekabet üstünlüğünüzü artırmak istiyorsanız aşağıdaki ön talep formunu doldurmayı unutmayın.

Adınız (gerekli)

E-postanız (gerekli)

Telefon Numaranız (gerekli)

Şirket Adı

Konu

İletiniz