Firma maliyetlerini artıran katma değersiz faaliyetlerinizi en aza indirelim. Böylelikle üretim zamanınız azalsın ve maliyetiniz azalsın.

yalin-uretim

Yalın Üretim Felsefesi, ürünün siparişinden teslimata dek geçen sürenin, müşteri için hiç bir değer ifade etmeyen ve sadece firma maliyetlerini artıran katma değersiz faaliyetlerin, sürekli iyileştirilerek ortadan kaldırılmasıyla kısaltılmasıdır.

Bu felsefe, maliyet ve üretim zamanlarının azaltılması için katma değersiz faaliyetlerin tespiti ve ortadan kaldırılması çabalarını, kalitenin sürekli iyileştirilmesi çabalarıyla eşgüdümlü olarak yürütmeyi ve uygulamayı hedefler.

Burada, katma değersiz faaliyetlerin tanımlanmasında kullanılacak kriter, aktivite ve işlemlerin, ürünü; şekil, uygunluk ve fonksiyon açısından değiştirip değiştirmediğidir. Yalın üretim felsefesinde değer yaratmayan aktivite israftır. Kısaca bunları, üretim alanındaki karmaşıklık, fazla işçilik ve üretim, gereksiz fazla alan, zaman ve enerji kullanımı, hatalı mallar, envanter fazlalıkları ve gereksiz taşımalar olarak tanımlayabiliriz. Bu yaklaşımların sonucu olarak, yalın üretim felsefesi, malzeme ve parça taşıma ve malzeme depolama proseslerinde, kalite kontrol maliyetlerinde, hazırlık ve ayar zamanlarında ve iş süreçlerinde kazançlar sağlar.

Optimist’in yalın üretim projelerinde kullandığı yalın üretim prensipleri aşağıdaki gibidir;

Değer Tanımı

Müşteri gereksinimlerinin; fiyat, kalite ve zamanında teslimat ve bunun gibi değer katan noktalarda tanımlanması ve bir performans ölçüsü olarak kullanılmasıdır.

Değer Akış Analizi

Malzeme ve bilgi akışını görmeyi ve anlamayı sağlayan görsel bir yalın üretim tekniğidir. Değer akış haritalarının oluşturulması, her aşamada “katma-değer yaratan” aktivitelerin bulunması ve “katma-değer yaratmayan” aktivitelerin ortadan kaldırılması prensibini içerir.

Akan Üretim

Değer yaratan adımların ardışık düzenlenmesiyle kesintisiz akışın oluşturulmasını hedefleyen yalın üretim prensibidir. Bunu sağlamak için her adımın, her seferinde doğru (6 Sigma), sürekli çalışabilir (TPM) ve darboğazı karşılayacak doğru ölçekli ekipman kapasitesine sahip özellikte olması hedeflenir.

Çekme

Müşteri talebinin eksiksiz ve tam zamanında gerçekleşmesi prensibidir. Bunu sağlamak için envanter hareketleri ve envanter düzeyi kontrol altına alınır. Üretim otorizasyonu sağlanır. Fazla üretim, görsel hale getirilerek önlenir. Sürekli iyileştirme tekniği, etkin bir araç olarak kullanılır.

Mükemmeliyet

Mükemmeliyet vizyonunun, üretim idealleri ve müşteri değeri kapsamında yaratılması, israfların görünür hale getirilmesi ve problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi prensibidir.
Yalın üretimde felsefesinde; 5S, TPM, Kaizen, Hücre Tipi İmalat, JIT / Çekme Sistemi, SPC, RFT, SMED / Hazırlık Zamanı Azaltılması, Yerinde Depolama, Otomasyon, Tempo Zamanı, Değer Akış Analizi, Hat Dengeleme, Yerleşim Planı, Tek Parça Akış, Standart İş, Hata Önleme, Görsel Yönetim gibi yöntemler kullanılır.

Siz de şirketinizde yalın üretim felsefesini yerleştirmek ve üretim maliyetini azaltmak, üretim süresini kısaltmak istiyorsanız aşağıdaki ön talep formunu doldurmayı unutmayın.

Adınız (gerekli)

E-postanız (gerekli)

Telefon Numaranız (gerekli)

Şirket Adı

Konu

İletiniz